ZBOR ČLANOV NK KUNGOTA

kungota

NK AJM KUNGOTA

Sp. Kungota: 21.5.2020

Na podlagi 26. člena statuta NK Kungota sklicujem

ZBOR ČLANOV  NK KUNGOTA,

ki bo v četrtek, dne  28. maja 2020,  s pričetkom ob 17.00 uri v Dvorani vaške skupnosti Spodnja Kungota

DNEVNI RED:

 1. Pozdravni govor
 2. Izvolitev: 
  1. delovnega predsedstva
  1. verifikacijske komisije
  1. zapisnikarja
  1. dveh overiteljev
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Sprejem novega statuta Nogometnega kluba Kungota
 5. Sprejem letnega poročila in zaključnega računa za leto 2019
 6. Sprejem Programa dela in finančnega načrta za leto 2020
 7. Razno.

Člane kluba prosim, da se zbora članov udeležijo, saj je sprejem aktov na občnem zboru predpogoj, da se bomo lahko prijavili na razpis občine za pridobitev sofinancerskih sredstev.

Glede na sprejete in veljavne ukrepe za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) te vljudno prosim, da svojo udeležbo potrdiš na GSM: 041 982 194 (Leon) ali 041 748 703 (Irena).

                Predsednik NK AJM Kungota Leon RAGOLIČ            
darko
sl_SISlovenian