OBVESTILO

Spoštovani člani NK Kungota,

Zaradi ukrepov, ki  veljajo v Republiki Sloveniji v zvezi z zajezitvijo okužb s korona virusom je  IO NK Kungota sklenil, da se letošnji zbor članov NK Kungota  izvede kot korespondenčna seja, zato vam v prilogi pošiljamo predlog

DNEVNEGA REDA:

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. Sprejem  Poročila o poslovanju NK Kungota v letu 2020
  3. Sprejem zaključnega računa NK Kungota za leto 2020
  4. Sprejem predloga programa dela in finančnega načrta NK Kungota za leto 2021
  5. Določitev članarine za leto 2021

s predlogom sklepov.

Gradivo je obljavljeno v prilogi

Člani glasujejo tako, da za vsakim sklepom obkrožijo besedo ZA ali PROTI.

Člane kluba prosimo, da glasovnice pošljejo najkasneje do 15. marca 2021 na e-pošto: irhlebec@gmail.com ali na SMS na GSM 041 748 703 ali ji vržejo v nabiralnik kluba

    Predsednik NK AJM Kungota

Leon RAGOLIČ

sl_SISlovenian